Tenk om markedsføringsloven gjaldt politikere

Hvilke konsekvenser ville det fått dersom markedsføringsloven gjaldt for politikere og deres løfter? § 8.Villedende utelatelser En handelspraksis er villedende dersom den, i sin konkrete sammenheng og etter en helhetsvurdering, utelater eller skjuler vesentlige opplysninger som forbrukerne ut fra sammenhengen trenger for å kunne ta en informert økonomisk beslutning eller presenterer opplysningene på en uklar, uforståelig, …

Continue reading

Menneskerettighetsbrudd i Norge

Vi er skuffet og sjokkert over folket i Uganda, som på demokratisk vis har vedtatt en lov som undertrykker homofile. Hva slags mennesker er det som stemmer fram slike lover, lurer vi på.  Jo, det er den samme typen mennesker som stemmer frem politikere ansvarlig for at kjønnsskifte krever lovpålagt kjønnslemleste. Oss nordmenn, nemlig. Vi …

Continue reading