Press enter to see results or esc to cancel.

Menneskerettighetsbrudd i Norge

Vi er skuffet og sjokkert over folket i Uganda, som på demokratisk vis har vedtatt en lov som undertrykker homofile. Hva slags mennesker er det som stemmer fram slike lover, lurer vi på. 

Jo, det er den samme typen mennesker som stemmer frem politikere ansvarlig for at kjønnsskifte krever lovpålagt kjønnslemleste. Oss nordmenn, nemlig. Vi skal derfor ikke være så skråsikre på at vi er bedre enn den homofobe majoriteten i Uganda.

“Many others have made the change in one’s legal gender contingent on the fulfillment of invasive requirements, which violate the human rights of transgender people.”

http://www.amnesty.org/en/library/info/EUR01/001/2014/en


Nadeem J. Qureshi

http://nadeem.no