Tenk om markedsføringsloven gjaldt politikere

Hvilke konsekvenser ville det fått dersom markedsføringsloven gjaldt for politikere og deres løfter? § 8.Villedende utelatelser En handelspraksis er villedende dersom den, i sin konkrete sammenheng og etter en helhetsvurdering, utelater eller skjuler vesentlige opplysninger som forbrukerne ut fra sammenhengen trenger for å kunne ta en informert økonomisk beslutning eller presenterer opplysningene på en uklar, uforståelig, …

Continue reading