Hva har du uten Staten? Et Regnestykke.

Hva betaler du egentlig for Staten? Jeg er ingen ekspert, men forsøker meg på et enkelt regnestykke basert på noen forenklinger. Hjelp meg gjerne å forbedre beregningene ved å påpeke eventuelle feil eller utelatte faktorer. Si at du er en ansatt. Du produserer verdier for 200 kr i timen for arbeidsgiveren din. Han tar 100kr for …

Continue reading

Klimaendringer. Forhindre dem, eller forberede oss?

Bildet over er av en mygg som blir automatisk skutt av en laser og drept. En av de mange måtene vi kan forberede oss på klimaendringer , mener jeg. Video lenger ned i teksten. Å forhindre konsekvensene av global oppvarming bør verken være vår eneste eller primære strategi. Fokus bør i større grad være på …

Continue reading

Høyere matvarepriser betyr økt klasseskille

Når de med mindre må bruke mer på mat, har de endra mindre igjen til å bruke på helse, trening, kost og moro. Statens tollsatser tjener noen få (bøndene), på bekostning av de mange (resten). Når staten skrur opp prisene på denne måten, øker dette ulikhetene i samfunnet. De fattige blir fattigere, og de rike …

Continue reading

Problemet med å videresende mail fra gmail-kontoer, og løsningen.

Her er et lite tips til de med flere gmail-kontoer som bruker videresending fra alias-kontoer til en hovedkonto. Hva er problemet? Jeg har tre gmail kontoer, hvor to alias-kontoer videresender (forwarding) til hovedkontoen. Det funker supert, som regel. Problemet er at epost som blir fanget i spam-filteret til alias-kontoene aldri blir videresendt til hovedkontoen, og …

Continue reading

Om klasseskiller: Vi bryr oss

Kortversjon:  Konsumulikheter er de egentlig bekymringsverdige ulikhetene, og ikke inntekstulikheter. Altså, at rike har råd til et sett med tjenester og goder som ikke de fattige har. Dette skyldes i mindre grad inntekstgapet mellom rik og fattig, og i større grad at de aktuelle tjenestene og godene er priset for høyt for de fattige. Denne …

Continue reading

I anarkiet vil det bli endeløse kriger

Dette er et klassisk argument mot anarkiet. Men det er ikke et godt mot-argument, men en stråmann. Ingen anarkister foreslår slutten på krig hvis staten avvikles. Vi tilbyr, derimot, færre og mindre kriger. Det er fordi at det er mye lettere å finansiere en krig over skatteseddelen, enn ved frivillige donasjoner. Både terskelen for å …

Continue reading

Fører private skoler til et “mindre harmonisk samfunn”?

Utdanning kan være og ofte er avgjørende for om et menneske får blomstre. Absolutt alle mennesker har rett til å gro og vokse, derfor bør utdanning være tilgjengelig for flest mulig. Målet bør være at absolutt alle skal ha mulighet til en god utdanning. Hvordan oppnår vi dette? Den sosialitiske måten. Én måte er å …

Continue reading

Er det dyrt fordi vi er flinke?

“Det korte svaret er at det er dyrt i Norge fordi vi er så flinke“, skriver SSB. Jasså? La oss eksaminere den påstanden. Se for deg følgende situasjon: Anton lager 100 boller i timen, og hver koster han 8 kr å lage. Hans pris er 10kr for hver bolle. Tine, derimot, lager 200 boller i …

Continue reading

Hva er problemet med inflasjon?

Problemet med inflasjon er større enn ‘stakkars meg, hundrelappen min er verdt 98 kr om et år.’ Det reelle problemet med inflasjon er at det skaper forstyrrelser i prissignalet som styrer samfunnets forbruk og produksjon av varer og goder over tid.‘Normalt’, uten statlig innlanding, vil folks bruk av penger påvirke renten bankene kan sette på …

Continue reading

Å lovfeste rett på X er ikke å garantere X

Det er viktig å gjøre forskjell på ‘lovfestet rett til x’ og ‘garanti om x’. Lovfestet rett til skole kan bety klasseromsstørrelser på 30+ elever. Selv de beste lærerne vil si at de har kapasitet til å undervise ~15 stykker. Selv om resten av elevene har fått ‘sin rett’ av Staten, så får de fint …

Continue reading