Press enter to see results or esc to cancel.

Hvordan autoritet fører til dobbeltmoral

Hvis naboen din forsøker å myrde sønnen sin på grunn av drøm, vil du mest sannsynlig få han innlagt. Skulle noen sympatisere med faren, så vil du oppfordre dem til å få sjekket sin mentale status. Likevel er det flere som hyller Abraham for nøyaktig det samme, og det er meningen at vi skal respektere troende som sympatiserer med han. Hva er forklaringen? Jo, Abraham og Gud er religiøse autoriteter. Det som er galt for alle oss andre å gjøre OK for dem å gjøre, fordi de har autoritet. Dessverre er denne effekten langt fra begrenset til religiøs autoritet. Politisk autoritet har samme effekt, og sansynnligvis befinner du deg i lignende situasjon som de som hyller Abrahams drapsforsøk. Her er hvordan.

Det kalles pengeforfalskning hvis jeg printer en hundrelapp. Du vil kalle meg en kriminell, og du vil ikke synes at det er rart hvis jeg fengsles. Du har mye rett. Det er galt å forfalske penger, men ikke fordi det er ulovlig, men fordi det er uetisk. Når jeg bruker min hjemmelagde hundrelapp på å kjøpe brød og pålegg, øker jeg etterspørselen etter disse varene og prisene stiger. Alle andre må betale mer for de samme varene.

Prisøkningen gjør at din hundrelapp er verdt mindre, som en direkte konsekvens av min pengeforfalskning. Dette heter inflasjon. Så ikke bare har jeg svindlet butikken, men jeg har stjålet litt av kjøpekraften til absolutt alle i felleskapet. Svindel og tyveri er uetisk, derfor er pengeforfalskning uetisk, og felleskapet bør slå ned på det på lik linje med hvis jeg hadde tatt penger ut av lommeboken din.

Men, hva hadde man kalt mine handlinger hvis jeg var en folkevalgt?

Da hadde du kalt pengeforfalskningen min å øke pengemengden. Det er akkurat samme handlingen, og effekten på deg og ditt liv er nøyaktig det samme, men det å øke pengemengden bare høres mye bedre ut enn pengeforfalskning. Istad, når jeg var simpel kriminell, ville du ha tillagt meg grådige intensjoner. Og det ville vært helt korrekt. Hvilke intensjoner tillegger du meg når jeg gjør akkurat det samme, bare som en folkevalgt? Da sier du at jeg forsøker å stimulere økonomien. Hvilke noble intensjoner!

Legg merke til alt er likt utenom én ting. Det er samme handlingen, det er samme effekten, men nå har jeg autoritet. Her det noe overtroisk som foregår. For ikke-troende er det ingen forskjell på å ofre babyer om det gjøres av en proff eller en amatør. Det blir ikke mer korn å sanke. Det blir ikke bedre vær. Det blir ikke mer økonomisk vekst. Det blir bare en dævv baby. That’s it. For den troende derimot, så er paradis på vei, og alt godt som hender tolkes som en konsekvens av babydrap. Hva om ting blir verre? Vel, da ofret du ikke nok babyer! Og hva er vel noen få babyer for felleskapets beste, for samfunnets interesser?

Hvorfor tror noen at pengeforfalskning kan stimulere økonomien?

Vel, hvis dine penger mister verdi ettersom folkevalgte printer flere hundrelapper, da er følgelig hundrelappen din verdt mer idag enn imorgen. Du bør kanskje bruke den opp idag da, tenker du, og det er også det du gjør. Det er lite vits i å spare hvis pengene mister verdi. Det er nettopp dette politikere håper på. Å stimulere økonomien betyr i praksis bare at folk skal bruke opp pengene sine fortest mulig.

Hvis politikerne ikke forfalsker penger er de redd for at du istedet begynner å spare. Uten pengeprinting vil den samme hundrelappen kjøpe mer og mer ettersom tiden går. Pengene dine øker altså i verdi, og det lønner seg å spare. Hvis du venter med å kjøpe noe nå, kan du kjøpe mer av det senere. Dette er folkevalgtes verste mareritt. De kaller det deflasjon. 

De anklager deg for å hamstre penger. Du er grådig som sparer. Du ødelegger økonomien. De tror du vil avvente med å kjøpe brød og Macbook i det uendelige, slik at forretninger mister inntektene sine og arbeidsløsheten går til værs. Alt fordi du begynte å spare litt. Det kan vi ikke ha noe av. Du tror dem. Men du ville ikke ha trodd en tyv som tok 2% av alle verdiene dine hvert år hvis han ga deg samme forklaring. Tyvens handlinger ville ha hatt samme effekt på deg og økonomien som de folkevalgtes pengeprinting, men den ene er en skurk mens den andre representerer samfunnets interesser. Eneste forskjellen er hvem som har autoritet.

Dette er selvfølgelig ikke den eneste tingen folkevalgte gjør som er nobelt når de gjør det, men galt når noen andre gjør. Til tross for at handlingen og effekten er helt lik.

Hva ville du ha kalt det hvis et kjøpesenter leide noen bøller og kastet ut gamle damer fra boligene deres og meide ned hjemmene deres for å bygge vei for kundene sine? Det er på alle måter en grovt uetisk, grådig og helt klart kriminell handling. Ville du ha unnskyldt kjøpesenteret hvis de sa at en vei ville tjene felleskapet mer enn boligen til disse damene? At veiene ville føre til inntekter til kjøpesenteret som igjen ville føre til arbeidsplasser? Du ville ikke ha godtatt disse unnskyldningene.

Men er det ikke nettopp det du gjør når du lar follkevalgte på vegne av det samme kjøpesenteret ekspropiere boligene til de samme gamle damene, meie ned deres hjem og bygge veier fordi felleskapet har mer bruk for eiendommen enn damene selv? Hvis de damene står igjen med noe land etter eksproprieringen kan staten faktisk tvinge damene til å være med på å betale for byggingen av kjøpesenteret, siden verdien på damenes tomter går opp som følge av at det bygges kjøpesenter.

Dette er som om et kjøpesenter skulle ha leid bøller, kastet ut damene, revet ned boligene, bygd veier og sendt regningen for alt arbeidet til de samme damene de kastet ut. Jeg tror ikke det finnes noen som leser dette som ville ha stått for noe slikt. Men flere av dere som leser dette synes kanskje at akkurat dette er helt greit så lenge en folkevalgt gjør det. Dette er overtro på lik linje med at babydrap er ok når det gjøres av høyprester.

Autoriteten folkevalgte har er en overtro. Alt som er galt for oss å gjøre, uetisk for oss å gjøre, er uetisk og galt for dem å gjøre.


Nadeem J. Qureshi

http://nadeem.no