Å lovfeste rett på X er ikke å garantere X

Det er viktig å gjøre forskjell på ‘lovfestet rett til x’ og ‘garanti om x’. Lovfestet rett til skole kan bety klasseromsstørrelser på 30+ elever. Selv de beste lærerne vil si at de har kapasitet til å undervise ~15 stykker. Selv om resten av elevene har fått ‘sin rett’ av Staten, så får de fint …

Continue reading