Hva er problemet med inflasjon?

Problemet med inflasjon er større enn ‘stakkars meg, hundrelappen min er verdt 98 kr om et år.’ Det reelle problemet med inflasjon er at det skaper forstyrrelser i prissignalet som styrer samfunnets forbruk og produksjon av varer og goder over tid.‘Normalt’, uten statlig innlanding, vil folks bruk av penger påvirke renten bankene kan sette på …

Continue reading