Press enter to see results or esc to cancel.

Høyere matvarepriser betyr økt klasseskille

Når de med mindre må bruke mer på mat, har de endra mindre igjen til å bruke på helse, trening, kost og moro. Statens tollsatser tjener noen få (bøndene), på bekostning av de mange (resten). Når staten skrur opp prisene på denne måten, øker dette ulikhetene i samfunnet. De fattige blir fattigere, og de rike blir rikere.

En fin video om importvern (~3 min)

Hvorfor kutter ikke politikere subsidier? (~2 min)


Nadeem J. Qureshi

http://nadeem.no