Press enter to see results or esc to cancel.

Klimaendringer. Forhindre dem, eller forberede oss?

Bildet over er av en mygg som blir automatisk skutt av en laser og drept. En av de mange måtene vi kan forberede oss på klimaendringer , mener jeg. Video lenger ned i teksten.

Å forhindre konsekvensene av global oppvarming bør verken være vår eneste eller primære strategi. Fokus bør i større grad være på å finne løsninger på problemene som forventes. Ett eksempel: 

Økt vannstand truer befolkning i kystnære områder. Men vannstanden vil øke i snitt 50cm, over 100 år. [1] Da har man tid til å lage demninger, mer oversvømmelsesdyktig infrastruktur og boligbygg, eller rett og slett migrere folk vekk over et par tiår. De fleste vil nok forlate av seg selv, hvis de kan. 

Dette kan være bedre enn strenge miljøreguleringer og karbonskatter, som rammer de fattigste hardest. Jo strengere miljøkrav det stilles til kjøretøy, jo dyrere blir det for en fattig inder å kjøpe en Rickshaw og leve av denne. Han kan ikke kjøpe noe billig og brukt lenger. Istedet må han kjøpe noe moderne som oppfyller strenge miljøkrav, og prislappen blir deretter. Levebrødet blir priset utenfor hans rekkevidde. Vi må ha den indern i bakhodet hele tida når vi tenker miljø. 

Å ville redde miljøet er beundringsverdig. Men hvilken grunn har man for å bevare miljøet om ikke for menneskene? Vi bryr oss om miljøet hovedsakelig fordi vi bryr oss om mennesker. Miljøaktivister legger for lite vekt på dette, mener jeg. Man snakker på det meste om å redde generasjonene som kommer. Fint. Men, hva med menneskene idag? Er det greit å sulte ihjel fattige idag for å redde noen som ikke finnes enda?

Noen ganger kan det være en klokere bruk av ressurser å løse problemene etter de har oppstått, enn å bruke ressurser på å forhindre dem. Flere og flere innser at dette kanskje er en bedre vei å gå. Istedenfor å kvele entreprenørskap med miljøskatter, hvorfor ikke fasilitere entreprenørskap som vil løse mange av utfordringene med globaloppvarming? Da skaper man flere arbeidsplasser i samme slengen.

Vi vet for eksempel at varmere klima vil drive sykdomsbærende mygg nordover, og det er absolutt noe å bekymre seg over. Men igjen, skal man bruke ressurser på å forhindre dette, eller skal man forberede seg og investere i superkul teknologi som i videoen under? 

En annen grunn til å heller fokusere på løsninger, er at selv om klimaendringer måtte være menneskeskapte denne gangen, så er det ingenting som tilsier at naturen på et senere tidspunkt ikke vil utsette oss for liknende endringer på eget initiativ. Vi har mange naturkatastrofer av episke proporsjoner som kan skje når som helst nå, uten noe menneskelig aktivitet. Yellowstone-vulkanen er ett eksempel, og hvis den eksploderer, blir det 4 år med mørke og gassmasker.

Vi vet om minst en dusin mekanismer naturen selv bruker for å sette igang drastiske klimaendringer. I hovedsak er forskere enige om at ingen av disse mekanismene er å skylde på denne gangen. Men, hvis vi idag lykkes med våre klimatiltak og stanser menneskapte klimaendringer, hva gjør vi når mekanismer andre enn menneskelig forurensing er årsak i klimaendringer?

Da vil vi ikke kunne oppnå noe ved strengere miljøreguleringer. Samtidig vil vi stå uten løsninger på problemene som garantert er på vei. Derfor mener jeg at vi bør satse på forberedelse, uansett om klimaendringene er menneskeskapte eller ei. Da står vi bedre stilt i alle klimascenarior.


Nadeem J. Qureshi

http://nadeem.no