Press enter to see results or esc to cancel.

Barnefattigdom, barnearbeid og økonomisk frihet

Under er en kommentar jeg skrev i tråden til ei venninne om bildet over.

Jeg har en litt annen teori :) 

Finland er et av verdens mest frie økonomier. Nummer 19 på globalt nivå, hvor Norge er 32. I sin region (Europa?) er Finland den aller frieste økonomien, hvor Norge er nr. 16. [1] 

Vi vet at økonomisk frihet skaper velferd og rikdom, løfter folk fra fattigdom. Vi vet at økonomisk frihet er ansvarlig for at den globale fattigdommen har blitt mer enn halvert bare de siste 20 årene. [2] (Hvorfor er det ingen som snakker om dette? Hallo, fattigdommen er halvert!) 

Økonomisk frihet er grunnen til at globale ulikheter er utjevnet. Det finnes ingen I eller U land lengre. [3] Det er ofte i kjølvannet av den økonomiske veksten som følger økonomisk frihet at barn får bedre kår. 

Ta for eksempel barnearbeid. Hva førte til at barnearbeid ble avskaffet i den moderne verden? Lover og regler? Nope. Null sjans. Svaret er økonomisk frihet. Det frie markedet avskaffet barnearbeid ved å skape velstand. Rikere foreldre setter ikke barna sine til arbeid. [4] 

Hva skjer når politikere forbyr barnearbeid før “tiden er inne“? Da skaper de _mer_ barnearbeid, _dårligere_ betalt barnearbeid, og mer barneprostitusjon. Dette er konklusjonene fra en stor studie gjort på Indias barnearbeid-forbud [5]. Oxfam har også gjort lignende oppdagelser i Bangladesh. 

Barnearbeidforbud fanger også de fattigste i fattigdom. Det er fordi at man ser familier hvor eldstemann får sponset studiene av at hans små søsken og foreldre jobber. De håper han snart skal bli lege, ingeniør eller advokat, og få dem ut av fattigdommen. 

Hva skjer når barnearbeid blir forbudt? Jo, eldstemann må droppe ut av studiene og jobbe selv. Han kan glemme “å bli noe.” Familien blir stuck der de er. 

Barnearbeid er en forferdelig ting. Ikke ta meg feil. Men hvis det å forby det helt klart gjør barnas situasjon enda verre, hvorfor da forby det? Det er bedre å satse på økonomisk frihet. Det er hva Finland har gjort, og det er -derfor- de har det bra. 

De har opparbeidet seg en rikdom, ved for eksempel å investere i IT på ganske riktig tidspunkt (e.g. Nokia). Nå har de råd til å bruke den på godiser, slike som i bildet over. 

«Give-aways» som dette er konsekvensen av, og ikke årsaken til, økt velferd gjennom økonomisk frihet. Dog, er slike godiser lite bærekraftige i lengden.

My 2 cents. :) 

[1] http://www.heritage.org/index/ranking 

[2]http://ted.com/talks/hans_and_ola_rosling_how_not_to_be_ignorant_about_the_world 

[3] Ibid. 

[4] http://beingclassicallyliberal.liberty.me/2014/10/20/20-economic-myths-debunked/


  • Knut Skaarberg

    Fint at noen har funnet oppskriften på å utrydde fattigdom blant barn – nå er det bare for India, Bangladesh og Niger å implementere disse generøse velferdsordningene, så er det problemet løst!

Nadeem J. Qureshi

http://nadeem.no