Hvorfor har vi ikke fri innvandring i Norge (slik det var før 1917)?

Ifølge Store norske leksikon, så er det to årsaker. Det står:  «For det første utviklet det seg en mer etnisk-kulturell nasjonsoppfatning. Før den første statsborgerskapsloven kom i 1888, ble alle som flyttet til Norge og bodde i landet noen få år, regnet som norske. Siden måtte innvandrere søke.  For det andre har fremveksten av den …

Continue reading